UWV gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onlinetrainingen.uwv.nl bezoekt. UWV gebruikt analytische cookies om het gebruik van onlinetrainingen.uwv.nl te verbeteren.

Privacybeleid

Doel

Het doel van deze Privacy Policy is om een beschrijving te geven over de wijze waarop UWV ("UWV") via dit leerplatform informatie over u verzamelt, gebruikt en deelt via onze online interfaces (zoals websites en mobiele toepassingen), welke onze eigendom zijn en door ons worden beheerd (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Site"). Lees deze mededeling zorgvuldig door om te begrijpen wat wij doen. Indien u bepaalde aspecten van ons Privacybeleid niet begrijpt, neem dan gerust contact met ons op via privacy@uwv.nl. Het gebruik door u van onze Site valt tevens onder onze Gebruiksvoorwaarden.

Welke informatie valt onder dit Privacybeleid?

In dit Privacybeleid wordt de informatie die wij via onze Site van u verzamelen behandeld. Sommige functies van onze Site kunnen worden gebruikt zonder dat enige persoonlijke gegevens worden verstrekt, maar voor functies of diensten met betrekking tot de Online Cursussen is persoonlijke informatie vereist. Als u geen gebruik maakt van deze specifieke functies of diensten op de Site, dan is de enige informatie die we verzamelen "Niet-Persoonlijke Informatie" (d.w.z. informatie die niet kan worden gebruikt om u te identificeren). Niet-persoonlijke informatie omvat informatie zoals de webpagina's die u hebt bekeken. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies en voordelen op onze Site, kan het zijn dat u "Persoonlijk Identificeerbare Informatie" (d.w.z. informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren) moet opgeven. Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan onder andere informatie bevatten zoals uw naam en e-mailadres. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die u aan UWV verstrekt. Onjuiste informatie kan van invloed zijn op de (on)mogelijkheid de Site te gebruiken, op de informatie die u ontvangt bij het gebruik van de Site en op de (on)mogelijkheid voor ons om contact met u op te nemen. Uw e-mailadres dient bijvoorbeeld actueel te blijven, omdat dat een van de belangrijkste manieren is waarop wij met u communiceren.

Uw toestemming bij het gebruik van onze site

U dient zich ervan bewust te zijn, dat u door het indienen van Persoonlijk Identificeerbare Informatie aan ons, toestemming geeft en ermee instemt dat wij dergelijke Persoonlijk Identificeerbare Informatie mogen verzamelen, gebruiken en ontsluiten in overeenstemming met dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden, en zoals toegestaan of vereist door de wet. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan verzoeken wij u ons geen Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verstrekken. Als u uw toestemming weigert of intrekt, of als u ervoor kiest om ons geen vereiste Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verstrekken, is het mogelijk dat wij u niet de diensten kunnen leveren die op onze Site worden aangeboden.

De informatie die wij verzamelen

We verzamelen twee soorten informatie over gebruikers via de Site:
Niet-persoonlijke informatie.

Wanneer gebruikers onze Site bezoeken, kunnen wij niet-persoonlijke informatie bijhouden, verzamelen en samenvoegen, waarbij onder andere wordt aangegeven welke pagina's van onze Site werden bezocht, in welke volgorde ze werden bezocht, wanneer ze werden bezocht en welke hyperlinks zijn aangeklikt. We verzamelen ook informatie van de URL's van waaruit u naar onze Site hebt gelinkt. Het verzamelen van dergelijke informatie kan inhouden dat het IP-adres, het besturingssysteem en de browsersoftware die door elke gebruiker van de Site wordt gebruikt, worden geregistreerd. Hoewel dergelijke informatie niet Persoonlijk Identificeerbare Informatie betreft, kunnen we aan de hand van een IP-adres de internetprovider van een gebruiker en de geografische locatie van zijn of haar verbindingspunt bepalen.

We gebruiken of kunnen tevens gebruik maken van cookies en/of web beacons om ons te helpen bij het bepalen en identificeren van terugkerende bezoekers, het soort inhoud en sites waarnaar een gebruiker van onze Site linkt, de duur van de tijd die elke gebruiker doorbrengt op een bepaald deel van onze Site, en de specifieke functionaliteiten die gebruikers kiezen om te gebruiken. In wezen zijn cookies een gebruikersidentificatiekaart voor de UWV-servers. Web beacons zijn kleine grafische bestanden die gekoppeld zijn aan onze servers en die ons in staat stellen om uw gebruik van onze Site en aanverwante functionaliteiten te volgen. Met cookies en web beacons kan UWV u beter en efficiënter van dienst zijn en uw ervaring op onze Site personaliseren. Cookies en web beacons worden niet gebruikt om Persoonlijk Identificeerbare Informatie te bewaren. Van tijd tot tijd kunnen we ook extra specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens gebruiken.

U moet kunnen beheren hoe en of cookies worden geaccepteerd door uw webbrowser. De meeste browsers bieden in de "Help"-sectie van de werkbalk instructies voor het resetten van de browser om cookies te weigeren. Als u onze cookies weigert, werken veel functies en voorzieningen van deze Site mogelijk niet goed.

Persoonlijk identificeerbare informatie. We verzamelen Persoonlijk Identificeerbare Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt, informatie voor uw account bijwerkt of wijzigt, een enquête invult, zich inschrijft voor e-mailupdates of online cursussen, ons e-mailberichten stuurt en/of deelneemt aan online cursussen of andere diensten op onze Site. We kunnen de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die u verstrekt gebruiken om op uw vragen te reageren, u de specifieke cursus en/of diensten te verstrekken die u selecteert, u updates te sturen over Online Cursussen die door UWV of andere UWV-evenementen worden aangeboden, en u e-mailberichten te sturen over het onderhoud of de updates van de Site.

Accountregistratie. Indien u zich registreert voor een account op onze Site, kan het zijn dat u ons moet voorzien van Persoonlijk Identificeerbare Informatie zoals uw naam en e-mailadres.

Updates. UWV kan u de mogelijkheid bieden om updates te ontvangen via e-mail of door het plaatsen van updates op delen van de Site die alleen toegankelijk zijn voor geregistreerde gebruikers. Om u te kunnen abonneren op deze diensten kan het nodig zijn dat u ons Persoonlijk Identificeerbare Informatie verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres.

Deelname aan Online Cursussen: UWV biedt gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan een Online Cursus op of via de Site. Als u aan een cursus wilt deelnemen, wordt u gevraagd ons bepaalde informatie te verstrekken die nodig is om een dergelijke cursus uit te voeren. Deze informatie kan onder andere uw naam en e-mailadres bevatten.

Communicatie met UWV: Wij kunnen Persoonlijk Identificeerbare Informatie ontvangen wanneer u ons een e-mailbericht stuurt of op andere wijze contact met ons opneemt.

Enquêtes: Wij kunnen Persoonlijk Identificeerbare Informatie ontvangen wanneer u informatie verstrekt naar aanleiding van een door ons uitgevoerde enquête.

Hoe wij de informatie gebruiken

Niet-persoonlijke informatie: Wij gebruiken Niet-Persoonsgebonden Informatie om hogere kwaliteit en meer bruikbare diensten te ontwikkelen door het uitvoeren van statistische analyses van de gezamenlijke kenmerken en het gedrag van onze gebruikers, en door het meten van demografische gegevens en interesses met betrekking tot specifieke onderdelen van onze Site. We kunnen het ook gebruiken voor andere zakelijke doeleinden.

Persoonlijk identificeerbare informatie: Behalve zoals uiteengezet in dit Privacybeleid of zoals specifiek overeengekomen door u, zal UWV geen Persoonlijk Identificeerbare Informatie die wij van u op de Site verzamelen, openbaar maken. In aanvulling op het overige gebruik dat in dit Privacybeleid wordt beschreven, kunnen wij Persoonlijk Identificeerbare Informatie ontsluiten en op andere wijze gebruiken zoals hieronder beschreven. We kunnen het tevens gebruiken voor onderzoek en zakelijke doeleinden, inclusief verbetering en aanpassing van de Site en de producten en diensten die wij aanbieden.

Updates: We gebruiken Persoonlijk Identificeerbare Informatie die wordt verzameld wanneer u zich aanmeldt voor onze verschillende e-mail- of update-diensten om u berichten in verband met de Site of een Online Cursus te sturen. We kunnen deze informatie ook archiveren en/of gebruiken voor toekomstige communicatie met u.

Communicatie: Teneinde het gebruik door u van de communicatie makkelijker te maken, maken wij gebruik van Persoonlijk Identificeerbare Informatie die wordt verzameld tijdens uw gebruik van de communicatiefaciliteiten. We kunnen deze informatie archiveren en/of gebruiken voor toekomstige communicatie met u en/of de door u aangewezen persoon (personen), en/of aan de Instelling of de instructeur(s) die aan de door u gevolgde cursussen is (zijn) verbonden, ter beschikking stellen. 

Deelname aan Online Cursussen: We gebruiken de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die we van u verzamelen wanneer u deelneemt aan een Online Cursus via de Site voor verwerkingsdoeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bijhouden van de aanwezigheid of de voortgang en de voltooiing van een Online Cursus. We kunnen uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie en uw prestaties in een bepaalde Online Cursus ook delen met de instructeur of instructeurs die de cursus hebben gegeven, met onderwijsassistenten of andere personen die door de instructeur of instructeurs zijn aangewezen om te helpen bij het maken, wijzigen of uitvoeren van de cursus, en met de instelling of instellingen waarmee zij verbonden zijn. Ook kunnen wij deze informatie archiveren en/of gebruiken voor toekomstige communicatie met u.

Communicatie met UWV: Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om te reageren op uw berichten en/of zoals beschreven in dit Privacybeleid. We kunnen deze informatie ook archiveren en/of gebruiken voor toekomstige communicatie met u.

Openbaarmaking aan UWV Beheer- en Onderhoudsbedrijven: Wij maken gebruik van verschillende dienstverleners, verkopers en opdrachtnemers (gezamenlijk "Opdrachtnemers") om ons te helpen bij het leveren van onze producten en diensten aan u. Onze Opdrachtnemers kunnen beperkte toegang hebben tot uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie bij het leveren van hun producten of diensten aan ons, zodat wij op onze beurt onze producten en diensten aan u kunnen leveren. Deze contractanten kunnen verkopers en leveranciers zijn die ons technologie, diensten en/of content leveren met betrekking tot de werking en het onderhoud van de Site of de Online Cursus. De toegang tot uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie door deze contractanten is beperkt tot de informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de contractant om zijn beperkte functie voor ons uit te voeren.

Overheidsinstanties, wettelijke rechten en procedures: UWV kan uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie delen met verschillende overheidsinstanties naar aanleiding van dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of overige juridische procedures; om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om onze eigendommen te beschermen; om ons te verdedigen tegen juridische claims; of zoals anderszins vereist door de wet. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om elk juridisch bezwaar of recht dat ons ter beschikking staat, in te dienen of af te wijzen. Wij kunnen uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie ook delen wanneer wij van mening zijn dat het gepast is om illegale of vermoede illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen; om de rechten, eigendommen of veiligheid van UWV, de Site, onze gebruikers, klanten of anderen te beschermen en te verdedigen; en in verband met onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten.

Openbaarmaking aan Verkrijgers: UWV kan uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie openbaar maken en/of overdragen aan een verkrijger, cessionaris of andere opvolger in verband met een verkoop, fusie of reorganisatie van alle of vrijwel alle aandelen, bedrijven of activa van UWV waarop uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie betrekking heeft.

Externe links

Voor uw gemak kunnen wij links aanbieden naar sites die worden beheerd door andere organisaties dan UWV ("Sites van derden") waarvan wij menen dat deze interessant voor u kunnen zijn. Wij maken uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie niet bekend aan deze sites van derden zonder uw toestemming. Wij onderschrijven de privacyprocedure van deze sites van derden niet en zijn niet verantwoordelijk voor dit beleid. Als u ervoor kiest om op een link naar een van deze sites van derden te klikken, dient u het privacybeleid van die andere site door te nemen om te begrijpen op welke wijze die site van derden uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzamelt en gebruikt.

Vertrouwelijkheid en veiligheid van Persoonlijk Identificeerbare Informatie

Wij vinden de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw informatie van het grootste belang. Wij zullen de fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen die in de sector gebruikelijk zijn, gebruiken om uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie vertrouwelijk en veilig te houden en zullen deze niet met derden delen, tenzij anders is bepaald in dit Privacybeleid, of tenzij wij te goeder trouw van mening zijn, dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in speciale gevallen, zoals een fysieke bedreiging voor u of anderen. Omdat het internet geen 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van Persoonlijk Identificeerbare Informatie niet garanderen en bestaat er enig risico dat een onbevoegde derde een manier vindt om onze beveiligingssystemen te omzeilen of dat de overdracht van uw informatie via het internet wordt onderschept. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw inloggegevens te beschermen.

Het bijwerken of verwijderen van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie

U kunt uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie raadplegen en u ervan vergewissen dat deze juist en up-to-date blijft of kiezen of u al dan niet materiaal van ons of enkele van onze partners wilt ontvangen door in te loggen op de Site en een bezoek te brengen aan uw gebruikersaccountpagina. U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@uwv.nl. We proberen elke e-mail spoedig te beantwoorden, maar dat lukt mogelijk niet altijd. Houd er echter rekening mee dat er restinformatie zal achterblijven in onze databases, toegangslogs en andere gegevens, die al dan niet uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie kunnen bevatten. Als u privacygerelateerde vragen, onopgeloste problemen of klachten heeft, kunt u contact met ons opnemen via privacy@uwv.nl.

Internationale privacyprocedures

Om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren, kunnen wij uw persoonlijke informatie (doorgaans persoonlijke gegevens genoemd) buiten het land waar u woont of gevestigd bent, verzenden en opslaan. Dienovereenkomstig kan uw persoonlijke informatie worden overgedragen buiten het land waar u woont of gevestigd bent, ook naar landen die (mogelijk) niet hetzelfde niveau van bescherming voor uw persoonlijke informatie bieden. Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy en de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wanneer deze wordt overgedragen. Indien u binnen de Europese Economische Ruimte woont of gevestigd bent en dergelijke overdrachten plaatsvinden, nemen wij passende maatregelen om hetzelfde niveau van bescherming te bieden voor de verwerking in dergelijke landen als het niveau dat u zou hebben binnen de Europese Economische Ruimte, voor zover dit mogelijk is volgens de toepasselijke wetgeving. Door gebruik te maken van en toegang te krijgen tot onze producten en diensten, dienen gebruikers die in landen buiten de Europese Economische Ruimte wonen of gevestigd zijn, akkoord te gaan met de overdracht naar en de verwerking van persoonlijke informatie op servers die zich buiten het land waar zij wonen bevinden, en gaan zij ermee akkoord dat de bescherming van dergelijke informatie van een ander niveau kan zijn dan vereist is volgens de wetgeving van hun woonplaats of locatie.

Wijziging van ons privacybeleid

Houd er rekening mee dat we onze privacyprocedures van tijd tot tijd herzien en dat deze procedures aan verandering onderhevig zijn. Elke wijziging, update of aanpassing zal onmiddellijk na publicatie op onze Site van kracht zijn. We zullen u op de hoogte stellen van elke wezenlijke wijziging in dit Privacybeleid door een bericht te plaatsen op de homepage van onze Site gedurende een redelijke periode na een dergelijke update, en door de ingangsdatum (onderaan deze pagina) te wijzigen. Zorg ervoor dat u regelmatig naar deze pagina terugkeert om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie van dit Privacybeleid. 

Geldig met ingang van 1 januari 2017.