De tekst op de website staat ineens in het Engels. Hoe zet ik dit weer terug?

U verandert de tekst op uw scherm van Engels naar Nederlands door uw persoonlijke profiel aan te passen. Dit doet u zo:

  1. Klik rechtsboven op uw accountnaam en daarna op ‘Profiel bekijken’. U komt nu op een scherm waar uw gegevens staan.
  2. Klik rechts op de 3 puntjes en daarna op ‘Profiel bewerken’.
  3. In de rechterkolom ziet u ‘Taal’ staan. Kies hier voor ‘Dutch’ (Nederlands).
  4. Klik onderaan de pagina op ‘Opslaan’.